21 січня

Сьогодні, 21 січня, вісімдесятирічний ювілей святкує Світлана Кирилівна Кубарська. Кандидат медичних наук (1984р.), старший науковий співробітник НПО “Реабілітація” (1992р.). Наукові дослідження Світлани Кубарської присвячені обгрунтуванню лікувального процесу натуральним і штучним аерозолями солі на основі комплексного підходу як у діагностиці, так і в лікуванні хворих на бронхіальну астму, а також хронічний обструктивний бронхіт.

21 січня

У цей день, 21 січня, виповнюється 105 років від дня народження видатного хірурга-клініциста Григорія Гавриловича Горовенка. У 1969р. Горовенко стає заслуженим діячем науки і техніки, а у 1997р. – Лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки. Дослідження присвячені диференційній діагностиці захворювань легень, вивченню патофізіології дихання та кровообігу та іншому.

21 січня

Сьогодні виповнюється 120 років від дня народження Василя Миколайовича Букіна. Василь Букін відомий як біохімік, член кореспондент АН СРСР (з 1964р.). Професор Московського технологічного інституту харчової промисловості (1943-1972рр.). Наукові роботи присвячені біосинтезу вітамінів, розробці способів їх отримання, встановлення їх ролі в обміні речовин. Саме він запропонував метод отримання вітамінів А, В12,В15.

18 січня

Сьогодні, 18 січня, виповнюється 160 років від дня народження анатома, гістолога, доктора медицини, професора, представника Київської школи патологів, Івана Івановича Судакевича. Він також був спеціалістом в галузі інфекційної патології, мікробіології. Зробив великий внесок у вивчення природи злоякісних новоутворень.

18 січня

Сьогодні, 18 січня, виповнюється 185 років від дня народження Володимира Боніфатійовича Антоновича. Володимир Антонович відомий як лікар, історик, етнограф, археолог, член-кореспондент Російської АН (з 1901) доктор історії (1878), професор Київського університету. Він також працював лікарем у Чорнобилі і був засновником Української громади у Петербурзі.

17 січня

У цей день виповнюється 95 років із дня народження Миколи Михайловича Петруня. Доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біохімії Інституту медицини праці. Розробив нові методи ензимодіагностики хвороб нирок і сечовивідних шляхів. Саме йому належить розробка способу ранньої діагностики відторгнення пересадженої нирки.

16 січня

У цей день виповнюється 110 років від дня народження Григорія Ісааковича Пейсаховича. Доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Харківського медичного інституту.

16 січня

Сьогодні виповнюється 135 років від дня народження Якуба Кароля Парнаса (Яків Оскарович). Біохімік, доктор філософії, Академік АН СРСР та АМН СРСР. Директор Інституту медичної хімії Львівського університету, професор. Саме Якуб Парнас відкрив (у співпраці з Барановським) початкову ланку процесу гліколізу, розробив метод визначення малих кількостей аміаку, сконструював дистиляційний апарат.

15 січня

У цей день виповнюється 125 років від дня народження Миколи Павловича Новікова. Хірурга, кандидата медичних наук, доцента, завідувача кафедр: топографічної анатомії і оперативної хірургії, загальної хірургії Чернівецького медичного інституту.

15 січня

85 років від дня народження Андрія Степановича Лучко. Доцент, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології з 1994 по 1999рр Львівського медичного інституту. Андрію Лучку належать наукові дослідження присвячені вивченню порушень кислотно-лужної рівноваги крові при захворюванні на правець.