16 січня

Сьогодні виповнюється 135 років від дня народження Якуба Кароля Парнаса (Яків Оскарович). Біохімік, доктор філософії, Академік АН СРСР та АМН СРСР. Директор Інституту медичної хімії Львівського університету, професор. Саме Якуб Парнас відкрив (у співпраці з Барановським) початкову ланку процесу гліколізу, розробив метод визначення малих кількостей аміаку, сконструював дистиляційний апарат.

15 січня

У цей день виповнюється 125 років від дня народження Миколи Павловича Новікова. Хірурга, кандидата медичних наук, доцента, завідувача кафедр топографічної анатомії і оперативної хірургії, загальної хірургії Чернівецького медичного інституту.

15 січня

85 років від дня народження Андрія Степановича Лучка. Доцент, завідувач кафедри анестезіології та реаніматології з 1994 по 1999 рр. Львівського медичного інституту. Андрію Лучку належать наукові дослідження присвячені вивченню порушень кислотно-лужної рівноваги крові при захворюванні на правець.

31 грудня

350 р. від дня народження Германа Бургаве (1668-1738) – нідерландського лікаря, ботаніка і хіміка, одного з найвизначніших лікарів ХVІІІ ст., засновника Лейденської медичної школи, автора опису спонтанного розриву стравоходу (“синдром Бургаве”)

28 грудня

190 р. від дня народження Карла Кальбаума (1828-1899) – німецького психіатра, автора вчення про кататонію, автора першого опису геберфренії, основоположника нозологічного напряму у психіатрії

25 грудня

170 р. від дня народження О.Т. Богвєвського (1848-1930) – українського хірурга, науковця, новатора, що одним із перших почав впроваджувати порожнинні операції, творця великої школи хірургів-практиків

25 грудня

175 р. від дня народження Ф.І. Пастернацького (1843-1902) – видатного клініциста, педагога, розробника системи пальпації органів черевної порожнини, автора опису клінічного симптому хвороб нирок, названого його іменем

21 грудня

115 р. від дня народження Холдена Хартлайна (1903-1983) – американського фізіолога і нейробіолога, лауреата Нобелівської премії з фізіології та медицини “за відкриття, пов’язані з первинними фізіологічними і хімічними зоровими процесами, що відбуваються в оці”

21 грудня

115 р. від дня народження О.І. Арутюнова (1903-1975) – українського нейрохірурга, засновника української школи нейрохірургів, творця нового напряму у розробці проблем внутрішньочерепного тиску та набряку мозгу

21 грудня

160 р. від дня народження М.М. Волковича (1858-1928) – хірурга та вченого, одного з основоположників хірургії в Україні, першовідкривача збудника риносклероми (паличка “Волковича-Фріша”), винахідника шини для іммобілізації кінцівки, операції резекції колінного суглоба, названої його іменем, та інших операцій і описів