25 березня

Сьогодні, 25 березня, виповнюється 85 років від дня народження Бориса Макаровича Даценка. Доктор медичних наук, професор, завідувач відділу трансплантації консервованих органів та тканин Інституту проблем кріобіології і кріомедицини АН України, завідувач, професор кафедри хірургії та проктології Харківської медичної академії післядипломної освіти.

25 березня

Сьогодні, 25 березня, виповнюється 100 років від дня народження Ростислава Володимировича Богословського. Доктор медичних наук, професор, завідувач клініки госпітальної хірургії Донецького медичного інституту. Окрім того, він був засновником серцевої та легеневої хірургії Донбасу.

21 березня

Сьогодні, 21 березня, виповнюється 150 років від дня народження фізіолога, ембріолога, гістолога Владислава Шимоновича. Як відомо, він був засновником музею ембріології та гістології, деканом медичного факультету, почесним професором Львівського університету. Вперше описав нервові закінчення волосяних фолікулів ссавців та людини, нервові волокна, які мають назву “петлі Шимоновича”.

20 березня

Сьогодні, 20 березня, виповнюється 80 років від дня народження Володимира Гнатовича Путинцева. Доктор медичних наук, професор. Завідувач кафедри госпітальної терапії №2, професор кафедри внутрішньої медицини №2 ЛДМУ. Науковий напрям присвячений пульмонології, захворюванню органів травлення.

19 березня

У цей день, 19 березня виповнюється 110 років від дня народження патофізіолога Володимира Олександровича Неговського. Він також відомий як основоположник реаніматології, а також творець першого в світі науково-дослідного інституту загальної реаніматології.

19 березня

Сьогодні, 19 березня, виповнюється 90 років від дня народження Нінель Михайлівни Бережної. Онколог, доктор медичних наук, завідувачка лабораторії імунології та алергології відділу біології пухлинної клітини Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН України. Автор праць про імунологічні механізми формування аутоімунної патології та імунології злоякісних новоутворень.

18 березня

У цей день, 18 березня, виповнюється 85 років від дня народження Йосипа Дмитровича Комариці. Доктор фармацевтичних наук, професор. Його наукові дослідження присвячені вивченню синтезу, реакційній здатності та біологічній активності азолідинів.

18 березня

Сьогодні, 18 березня, виповнюється 95 років від дня народження Мамеда Ашумовича Джафарова. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і біомеханіки Львівського інституту фізичної культури. Науковий напрям: вплив фізичних вправ на внутрішні органи, удосконалення техніки фізичних вправ та співвідношення антропометричних і біомеханічних характеристик у спортсменів.

18 березня

Сьогодні, 18 березня, виповнюється 180 років від дня народження Оскара Відмана. Професор кафедри внутрішніх хвороб Львівського медичного інституту, президент Львівського лікарського товариства.

13 березня

Сьогодні, 13 березня, виповнюється 80 років від дня народження Олександра Васильовича Алексеєнка. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії Чернівецького медичного інституту. Основний напрям – розробка та впровадження внутрішньотканинного електрофорезу, хірургічна корекція шлунково-стравоходного рефлексу, хірургічне лікування захворювань легень та середостіння.