19 березня

Сьогодні, 19 березня, виповнюється 90 років від дня народження Нінель Михайлівни Бережної. Онколог, доктор медичних наук, завідувачка лабораторії імунології та алергології відділу біології пухлинної клітини Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології НАН України. Автор праць про імунологічні механізми формування аутоімунної патології та імунології злоякісних новоутворень.

18 березня

У цей день, 18 березня, виповнюється 85 років від дня народження Йосипа Дмитровича Комариці. Доктор фармацевтичних наук, професор. Його наукові дослідження присвячені вивченню синтезу, реакційній здатності та біологічній активності азолідинів.

18 березня

Сьогодні, 18 березня, виповнюється 95 років від дня народження Мамеда Ашумовича Джафарова. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анатомії і біомеханіки Львівського інституту фізичної культури. Науковий напрям: вплив фізичних вправ на внутрішні органи, удосконалення техніки фізичних вправ та співвідношення антропометричних і біомеханічних характеристик у спортсменів.

18 березня

Сьогодні, 18 березня, виповнюється 180 років від дня народження Оскара Відмана. Професор кафедри внутрішніх хвороб Львівського медичного інституту, президент Львівського лікарського товариства.

13 березня

Сьогодні, 13 березня, виповнюється 80 років від дня народження Олександра Васильовича Алексеєнка. Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри госпітальної хірургії Чернівецького медичного інституту. Основний напрям – розробка та впровадження внутрішньотканинного електрофорезу, хірургічна корекція шлунково-стравоходного рефлексу, хірургічне лікування захворювань легень та середостіння.

11 березня

Сьогодні, 11 березня, виповнюється 95 років від дня народження фізіолога, гістолога, ембріолога, доктора медичних наук, професора кафедри гістології, цитології та ембріології ЛДМУ Всеволода Всеволодовича Михальського. Вивчав іннервації судин і оболонок головного мозку. Під його керівництвом кафедра розпочала вивчення морфологічних змін в нервових структурах різних відділів центральної нервової системи під впливом ендогенних і екзогенних факторів.

11 березня

Сьогодні, 11 березня, виповнюється 130 років від дня народження Олексія Івановича Грузіна. Терапевт, доктор медичних наук, директор Одеського НДІ охорони материнства і дитинства. Праці Грузіна присвячені вивченню проблем серцево-судинних захворювань, ревматизму, питань курортології.

6 березня

Сьогодні, 6 березня, виповнюється 195 років від дня народження Олександра Олександровича Генріці. Військовий лікар, доктор медицини і хірургії, керівник, головний доктор Київського військового госпіталю. Перший, хто використав сфагнові мохи для медико-санітарних цілей замість вати.

6 березня

Сьогодні, 6 березня, виповнюється 150 років від дня народження Миколи Сергійовича Бокаріуса. Судовий медик, доктор медицини, заслужений професор. Організатор і керівник Інституту судових експертиз у Харкові. Основоположник криміналістичного напряму в судовій медицині. Головний державний експерт УРСР, консультант Головного управління міліції та розшуку УРСР.

4 березня

Сьогодні, 4 березня, виповнюється 80 років від дня народження стоматолога Степана Йосиповича Кухти. Саме він один з перших в Україні визначив, впровадив поняття стоматогліфіки і генетичних одонтомаркерів. Окрім того, Степан Йосипович є автором перших українських тлумачних словників з терапевтичної стоматології.